Liên hệ

Trụ sở chính

SĐT: 0945000129

Email: [email protected]

Địa chỉ: Số 773/10 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Bản đồ)

Văn phòng

Địa chỉ: 273 Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam (Bản đồ)

Canada

Axondigi ltd.

Address: 364 Bently Dr, Halifax, NS B3S 0A7 (View Map)

Phone: +1 (902) 229-3299

Website: axondigi.com

Form liên hệ công ty cổ phần Bizhow